Supervisie en Coaching

In supervisie staat jouw persoonlijke ontwikkeling binnen je werk centraal. Je leert kijken naar jouw werk en die momenten daarin die lastig voor je zijn. Je leert patronen herkennen, keuzemogelijkheden te zien en te maken.

Je leert balans te vinden in denken, voelen en handelen. Supervisie is een bewustwordingsproces; je wordt je bewust van het hoe en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Daarna ga je in de praktijk oefenen met de inzichten.

Het resultaat is dat je,als professional,  jezelf doelbewust kan inzetten.

Supervisie begint met een (kosteloos) informatie-gesprek. Hierin bespreken we wat je verwacht van supervisie en kan je al jouw vragen stellen. Pas daarna begint de eigenlijke supervisie, die meestal bestaat uit een reeks van 15 zittingen. Bij individuele supervisie duurt een zitting 1,5 uur. Groepssupervisie duurt 2 a 2,5 uur, afhankelijk van de grootte van de groep.

Er zijn 3 evaluatiemomenten in een supervisie-reeks; in de derde zitting vindt de klikevaluatie plaats waarin we bespreken of we voldoende met elkaar kunnen werken. De middenevaluatie vindt in de achtste zitting plaats; je bekijkt wat je geleerd hebt, hoe je dat geleerd hebt en wat je nog wil leren. In de eindevaluatie maak je de balans op van het totale proces.

We werken aan de hand van leervragen. Dit betekent dat je concrete situaties in een breder perspectief zet. Voor iedere zitting lever je een reflectie-verslag in van de vorige zitting en een werkinbreng. Daarnaast worden er additionele opdrachten gegeven. Supervisie hebben, betekent dus dat je aan het werk gaat met en voor het materiaal dat je zelf aanlevert.

Bij interesse ontvangt de toekomstige supervisant een offerte. Indien de werkgever betaalt, zal deze aan de werkgever gericht zijn. Er wordt een contract met de supervisant en een contract met de werkgever gemaakt.

De supervisor koppelt geen resultaten terug aan de werkgever.

Een informatief gesprek kan ook bij de werkgever plaats vinden. Tevens is het mogelijk een presentatie aan te vragen voor grotere groepen belangstellenden.